• :
  • :

Kỷ Niệm 100 năm Con Bò Cười, Vì Đời Thật Đẹp Khi Ta Cười 30s (Revised)