• :
  • :

13 nghệ nhân của Điện Biên được trao danh hiệu 'Nghệ nhân Ưu tú'

Chiều 23.11, Sở VHTTDL Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố, trao tặng danh hiệu vinh danh nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 13 nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Trao Bằng phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho các nghệ nhân 

Năm 2020, Sở VHTTDL đã tiếp nhận 20 hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III năm 2021. Trong đó, có 18 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” thuộc địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trải qua 3 cấp Hội đồng xét tặng: Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước, tỉnh Điện Biên đã có 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong đợt xét tặng lần thứ III.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên đã trao Bằng phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 13 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Dịp này, 8 nghệ nhân ưu tú đã trao tặng 17 hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Điện Biên lưu giữ và trưng bày

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các nghệ nhân đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Sở VHTTDL cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu, triển khai thực hiện nội dung xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” theo quy định;

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh cần thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện tốt nhất để các nghệ nhân ưu tú phát huy vai trò chủ thể văn hóa, tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng; các nghệ nhân ưu tú luôn phát huy tinh thần gương mẫu, thường xuyên hướng dẫn, thực hành, truyền dạy và tuyên truyền để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Điện Biên.

Q.VY; ảnh T. NGA