• :
  • :

Giám sát của Quốc hội phải trúng vấn đề cử tri quan tâm

Cần phải nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội, giám sát phải đảm bảo nội dung đúng, trúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Giám sát của Quốc hội phải trúng vấn đề cử tri quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Ngày 10.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 35.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 7 được đánh giá là kỳ họp có nhiều nội dung, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Qua 27,5 ngày làm việc, Quốc hội đã tiến hành làm việc đảm bảo theo đúng nội dung, chương trình và các đại biểu Quốc hội cũng đi tiếp xúc cử tri trên cả nước để báo cáo về kết quả của kỳ họp.

Về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá đây là nội dung rất quan trọng và đến thời điểm hiện tại còn khoảng 3 tháng nữa sẽ tổ chức kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý rút kinh nghiệm từ kỳ họp trước, lần này cần chủ động từ sớm, từ xa các công việc của Chính phủ, bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội. Đồng thời, cần có sự phối hợp sớm, chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ để chuẩn bị cho kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự các cấp.

Cùng với đó, xem xét, quyết định 2 vấn đề về tài chính, ngân sách gồm việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Ngoài ra, xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 đã phân bổ và hiện các bộ, ngành đang triển khai nhưng tiến độ rất chậm. Trong kỳ họp thứ 7, báo cáo tiến độ giải ngân mới đạt 8,6% vốn tăng thu, tiết kiệm chi của 2022.

Toàn cảnh phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Toàn cảnh phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Đồng thời, Quốc hội vừa qua đã quyết vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 để Chính phủ có điều kiện phân bổ cho các ngành, địa phương các công trình cấp bách, quan trọng nhằm đảm bảo điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo dân nguyện tháng 5 và tháng 6. Đồng thời cho ý kiến về chủ trương về diễn đàn pháp luật và diễn đàn giám sát của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt diễn đàn pháp luật để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, công tác lập pháp của Quốc hội. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội và giám sát phải đảm bảo nội dung đúng, trúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

Giám sát để phát huy mặt tốt, ưu điểm, chỉ ra bài học, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng thời đưa ra định hướng để làm sao qua giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa ra nghị quyết.

Từ đó, Chính phủ, các bộ, ngành có thêm cơ sở trong chỉ đạo, quản lý điều hành chung về kinh tế, xã hội được tốt hơn.

Với thời gian 1,5 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ tập trung cho ý kiến để phiên họp thành công.

Lượt xem: 1
Nguồn:laodong.vn Sao chép liên kết