• :
  • :

Long An tặng bằng khen nhiều tập thể, cá nhân về học tập và làm theo Bác

Ngày 23.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Long An tặng bằng khen nhiều tập thể, cá nhân về học tập và làm theo Bác

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác. Ảnh: An Long

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh luôn năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn những cách làm hay, mô hình mới, cán bộ, đoàn viên CĐ chú trọng việc nêu gương, gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội. Từ đó, nhiều cán bộ, đoàn viên CĐ gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác, trở thành những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2022, các cấp CĐ tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động ở trọ, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm giờ làm, mất việc làm,… với tổng số tiền trên 100 tỉ đồng. Những việc làm đó thể hiện sâu sắc việc học tập và làm theo gương Bác, nhất là tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức trong tổ chức CĐ.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 23 tập thể, 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí cũng đề nghị các cấp CĐ và công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên CĐ tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động về những nội dung cơ bản, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập và làm theo gương Bác gắn với các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ CĐ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên CĐ; tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên CĐ;…