• :
  • :

Sẽ tiếp tục đầu tư đường sắt Yên Viên - Hạ Long

Quảng Ninh - Theo văn bản của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về việc đầu tư tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long, Bộ Giao thông Vận tải đang rà soát, lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu để kiến nghị tiếp tục đầu tư tuyến đường sắt này.

Sẽ tiếp tục đầu tư đường sắt Yên Viên - Hạ Long

Bộ GTVT kiến nghị tiếp tục đầu tư đường sắt Yên Viên - Hạ Long. Ảnh: GT

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long được Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và triển khai từ năm 2005, đến nay đã 17 năm nhưng vẫn tiếp tục chờ đầu tư. Việc dự án chậm tiến độ đã ảnh hưởng lớn đến các hộ dân dọc tuyến đường, từ thị xã Đông Triều, Thành phố Uông Bí đến Thành phố Hạ Long.

Hiện các hộ dân trong phạm vi dự án không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, không được tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, không được cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất... ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các hộ dân. Do đó, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ nghiên cứu về tính khả thi của dự án; sớm bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án hoặc hủy bỏ việc thực hiện dự án.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân với chiều dài 131km (43km xây dựng mới và 88km cải tạo, nâng cấp), có điểm đầu tại ga Yên Viên, điểm cuối tại cảng Cái Lân; tổng mức đầu tư 7.665 tỉ đồng. Dự án được khởi công từ năm 2005, đến năm 2011, do khó khăn về nguồn vốn nên đã đình hoãn, giãn tiến độ cho đến nay.

Được chia thành 4 tiểu dự án vận hành độc lập, đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác Tiểu dự án 1 đoạn Hạ Long - Cái Lân; 3 tiểu dự án còn lại: Yên Viên - Lim, Lim - Phả Lại, Phả Lại - Hạ Long đã triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công nền đường và một số hạng mục trên tuyến.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác định hoàn thành tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân trong giai đoạn đến năm 2030 nhằm phát triển hài hòa các phương thức vận tải, đảm bảo tính kết nối giữa các phương thức và tối ưu hóa chi phí vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và các địa phương dọc tuyến.

Tuy nhiên, dự án được phê duyệt đầu tư đã lâu và thực tiễn đã có những thay đổi nhất định về định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khu vực triển khai dự án.

Căn cứ Luật Đầu tư công 2019 và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý Dự án đường sắt rà soát, nghiên cứu lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án tiếp tục triển khai nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền để triển khai đầu tư sau khi có kết quả nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể dự án.

Lượt xem: 84
Nguồn:laodong.vn Sao chép liên kết